รีวิวที่พัก : Botanica Khaoyai : เขาใหญ่

8123 Views 0 Comment
หลับสนิทใกล้ชิดธรรมชาติที่ “Botanica Khaoyai” (โบทานิก้า เขาใหญ่) …เมื่อพูดถึงวันพักผ่อนของแต่ละคนแล้วนั้นย่อมมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไป หลายคนอาจสามารถหยุดงาน หรือมีเวลาได้หลาย ๆ วันก็อาจเลือกที่จะขับรถไป หรือเดินทางไกลเป็นร้อย ๆ กิโลเมตร เพื่อให้ถึงยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ แต่หลายคนที่อาจถูกบีบถูกกำหนดด้วยเวลาที่ไม่สามารถหยุดได้นาน ๆ หลายวัน ก็อาจต้องการเพียงแค่เดินทางไปไหนที่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่เท่าไหร่นัก ซึ่งจากพื้นที่รอบ …
Read More