เลย : อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

1905 Views 0 Comment
…อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง… …จากตัวเมืองเลยบนถนนทางหลวงหมายเลข 21 ขับพ้นตัวเมืองได้ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีสามแยกเล็ก ๆ บริเวณบ้านเสี้ยวเหนือ ให้เราเลี้ยวขวาเข้าสู่ บ้านห้วยกระทิงอันเป็นที่ตั้งของ “อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง” หนึ่งในเขตพื้นที่การดูแลของวนอุทยานหริรักษ์ อ.เมือง จ.เลย มีลักษณะของพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ห้อมล้อมด้วยผืนป่า และขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ .. เมื่อเราเลี้ยวรถเข้ามาจากปากทางได้ไม่กี่นาทีก็จะพบกับจุดชมวิวข้างทางที่ทุกคนต้องแวะลงให้ได้ … ขอย้ำว่าต้องจอดลงและแวะลงจริง …
Read More

this page cannot copy content