…ประเภทห้องดูได้จากชื่อไฟล์ในแต่ละภาพได้เลยครับ… ^^

03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_01 03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_02 03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_03 03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_04 03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_05 03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_06 03BOTANICA_SUITE_WITH_PLUNGE_POOL_07 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_01 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_02 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_03 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_04 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_05 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_06 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_07 04-2BEDROOMFAMILYSUITESITHPLUNGPOOL_08 05-2BEDROOMFAMILYSUITE_01 05-2BEDROOMFAMILYSUITE_02 05-2BEDROOMFAMILYSUITE_03 05-2BEDROOMFAMILYSUITE_04 05-2BEDROOMFAMILYSUITE_05 05-2BEDROOMFAMILYSUITE_06 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_01 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_02 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_03 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_04 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_05 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_06 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_07 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_08 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_09 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_10 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_11 06-2BEDROOMPANORAMASUITE_12

Facebook Comments
Please follow and like us:
20